Multioborové sympozium - Soláň 2020

XI. ročník oblíbeného sympozia

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě pod MUDr. Jiřího Havrlanta, MHA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

XI. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičním místě, v prostorách hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 24.-25. ledna 2020.

Generální partner

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA SYMPOZIA:

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

je mi velkou ctí pozvat vás na XI. ročník multioborového sympózia, které se koná ve dnech 24.-25. ledna 2020 na Soláni.  Velmi rádi bychom se opět setkali s vámi, kolegy neurochirurgy, neurology, onkology, psychology, radiology, rehabilitačními pracovníky a dalšími odborníky, které odborný program osloví.

Pro tento ročník jsme zvolili dvě témata:

 • Primární nádory mozku
 • Konzervativní a chirurgická léčba spondylolistéz

V terapii primárních nádorů mozku došlo v posledních letech k významnému pokroku a v rámci sympózia budeme diskutovat změny v klasifikaci, diagnostických modalitách i léčebném postupu u nejčastěji se vyskytujících nádorů mozku. V rámci interaktivního semináře bychom také chtěli přiblížit práci a fungování Neuroonkologického centra FNO. V druhém tématu bychom chtěli konfrontovat různé léčebné modality u pacientů se spondylolistézou.

Věřím, že zvolená témata vás zaujmou, a že přednášky předních odborníků, interaktivní semináře a zajímavé kazuistiky přispějí ke zlepšení vzájemné spolupráce a péči o nemocné.  Jako každoročně budou v tématech také vária, kde rádi přivítáme příspěvky i zajímavé kazuistiky mimo hlavní témata.

Společně s našimi spolupracovníky se těšíme na setkání s vámi a věříme, že v příjemném a atraktivním prostředí hotelu Soláň bude sympózium úspěšné po stránce odborné i společenské.

Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Hlavní témata sympozia

 • Primární nádory mozku
 • Konzervativní a chirurgická léčba spondylolistéz

Odkazy

Prezident sympozia

 • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přípravný výbor

 • MUDr. Pavla Hanzlíková, Ph.D.
 • Martina Hendrychová
 • MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
 • MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
 • Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
 • MUDr. Štefan Reguli, Ph.D.

 

 

 

Kontakt

Organizační zajištění

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.  
Mgr. Veronika Katinová
Vídeňská 104, Vestec 252 50

T:  +420 774 799 244    
E: veronika.katinova@mppromotion.cz