Problematika krční páteře – Lázně Bělohrad

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové pořádá multioborové sympozium, které se koná 10. – 11. září 2015 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz.

Hlavním tématem bude tentokrát Problematika krční páteře. Cervikobrachiální, cervikocervikální syndrom a izolovaná cervikalgie představují velmi bohatou, složitou a zároveň zajímavou medicínskou a psychosociální problematiku. V drtivé většině případů se jedná o degenerativní etiologii těchto problémů, ovšem podrobná diferenciální diagnostika je velmi důležitá k vyloučení infekční, nádorové a jiné méně časté patologie.

Na sympoziu bychom proto rádi přivítali odborníky z oblasti neurochirurgie, neurologie, radiologie, rehabilitace, fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které o pacienty s patologií krční páteře pečují. 

Cílem sympozia je rozšíření odborných pohledů na tuto velmi složitou problematiku a informovat o moderních diagnostických a terapeutických možnostech. Lékaři a ostatní odborníci si v neposlední řadě předají velmi cenné praktické zkušenosti a doufáme, že se rovněž zjednoduší jejich mezioborová spolupráce.

Hlavní témata sympozia

Problematika krční páteře neúrazové etiologie:

 • etiologie
 • diagnostika
 • konzervativní a chirurgická terapie
 • komplikace chirurgické léčby a jejích řešení
 • rehabilitace a fyzioterapie
 • prevence
 • psychologická a sociální problematika

Přednášející

 

 • prim. MUDr. Václav Málek, PhD.
 • prim. MUDr. Pavel Ryška, Ph.D. (Radiologická klinika FNHK)
 • Doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. (Neurologická klinika FNHK)
 • prim. MUDr. Michal Filip, Ph.D. (Neurochirurgické oddělení Krajské nemocnice T. Bati, Zlín)
 • prof. MUDr. Jan Štulík, CSc. (Spondylochirurgické oddělení FN Motol)
 • MUDr. Tomáš Hosszú, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FNHK)
 • prof. MUDr. Viktor Chrobok CSc., Ph.D. (Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FNHK)
 • MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D. (Neurochirurgická klinika FN Ostrava)
 • Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc. (Neurologická klinika Krajské nemocnice Pardubice)
 • MUDr. Roman Kostyšyn (Neurochirurgická klinika FNHK)
 • Doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (Rehabilitační klinika FNHK)
 • Bc. Lenka Chudomská (Rehabilitační klinika a Neurochirurgická klinika FNHK)

A další

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Organizační zajištění

Ing. Silvie Hrozová
T: +420 777 129 951
E: silvie.hrozova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4 

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 00 Hradec Králové 

Generální partner

Generální partner

Hlavní partner

Hlavní partner společenského večera

Partneři tomboly

Partneři

 

Fotogalerie

Odborná část

 

Partneři

 

Společenský večer