Multiodborové sympózium - Soláň 2014

Neurochirurgicko – rádiodiagnosticko - rehabilitačné sympózium

V Horskom hoteli Soláň sme v januári už po piatykrát zorganizovali dvojdenné multiodborové sympózium. Hlavnou témou sa tentokrát pre neurochirurgov, neurológov, rádiológov a rehabilitačných odborníkov stali bolesti chrbta a chrbtice. Záštitu nad sympóziom prevzal MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ako riaditeľ Fakultnej nemocnice v Ostrave (v súčasnosti minister zdravotníctva ČR).

Sympózia sa zúčastnilo viac než 150 odborníkov. Informácie o nových postupoch a svoje cenné skúsenosti odovzdali kolegom mimo iných MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., doc. MUDr. Petr Krupa, CSc., MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA, Prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D. a Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.

Piatkový večer sme všetkým účastníkom spestrili spoločenským večerom. K výbornému jedlu a pitiu účastníkom kongresu po celú dobu hrala kapela Rivieras Showband. A ako prekvapenie večera v niekoľkých vstupoch zaspieval Elvis Presley v podaní Vladimíra Lichnovského.

Hlavné témy sympózia

Bolesti chrbta

  • etiológia
  • diagnostika
  • terapia konzervatívna a chirurgická
  • rehabilitácia a prevencia