Kongresy / M&P Promotion

Kongres, sympózium či iná pracovná, či spoločenská akcia ponúka často veľmi zaujímavé príležitosti. Na vzdelávacích akciách sa účastníci obohatia o nové odborné znalosti a nadväzujú nové i neformálne kontakty. Firemné eventy prinášajú utuženie vzťahov so zamestnancami či obchodnými partnermi a prípadne vznik nových obchodných príležitostí.

Profesionálne pripravená a zorganizovaná akcia je pre dosiahnutie spokojnosti jej účastníkov nutnosťou. Máme tím veľmi skúsených manažérov, ktorí sa na organizáciu rôzne zameraných eventov špecializujú a majú dlhoročné skúsenosti. Vždy kladieme dôraz na potreby a priania klienta a celý event vieme realizovať na kľúč.

Špecializujeme sa na kongresy a sympóziá pre lekárov a lekárnikov. Dokážeme však navrhnúť a zrealizovať tiež event pre firmy, a to interný, napríklad pre zamestnancov, alebo externý pre klientov či obchodných partnerov.

Spolupracujeme s nemocnicami, lekármi, lekárnikmi, farmaceutickými a kozmetickými spoločnosťami.

Čo vieme

  • Realizovať eventy na kľúč
  • Navrhnúť koncept eventu
  • Pripraviť položkový rozpočet a harmonogram príprav
  • Osloviť sponzorov, partnerov, head speakerov z Českej republiky, Slovenska i zo zahraničia
  • Navrhnúť skladbu účastníkov
  • Vytvoriť databázu kontaktov
  • Pripraviť pozvánku, program, propagačné materiály – texty a grafiku
  • Zaistiť catering
  • Zabezpečiť všetku potrebnú techniku
  • Zaistiť ostatné dekorácie – kvety, párty stany a pod.

Naši partneri