Obchodný tím / M&P Promotion

Podpora predaja a zvyšovanie povedomia o farmaceutických produktoch v Českej a Slovenskej republike je naším hlavným cieľom. Od roku 2013 sme pre našich partnerov rozšírili ponuku poskytovaných služieb a ponúkame Outsourcing obchodne predajného tímu.

Týmto krokom naznačujeme smer a ciele našej spoločnosti v nasledujúcich rokoch. Zároveň kompletizujeme ponuku služieb podpory predaja v lekárňach a predajniach so zdravou výživou.

Aktuálne ponúkame obchodný tím do lekární a predajní so zdravou výživou!

Naši obchodní reprezentanti sa dlhodobo pohybujú v lekárenskom prostredí a veľmi dobre poznajú aj jeho odlišnosti. Majú dostatok obchodnej praxe a pravidelne sa zúčastňujú školení obchodne predajných zručností. V lekárňach si za dobu svojej praxe vytvorili pracovne formálne aj neformálne vzťahy.

Výhoda našich obchodných reprezentantov je okamžitá silná podpora stabilného promo tímu, ktorý zaistí následný predaj produktov smerom ku koncovému zákazníkovi

Nezáväzne sa informujte

Výhody outsourcingu predajného tímu M&P Promotion

  • Náš obchodný tím dokáže predať produkty našich klientov nielen do lekární, ale veľmi rýchlo a účinne aj konečnému spotrebiteľovi.
  • Dokážeme komplexne participovať pri vytváraní marketingových stratégií a plánov našich partnerov. Našim klientom pomáhame pri riešení nadlinkových aj podlinkových komunikačných stratégií.
  • Organizujeme kongresy a školenia lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Pre našich farmaceutických partnerov vieme pripraviť cielené PR projekty. Navrhujeme tiež riešenia rôznych edukačných projektov pre lekárnikov, a tým ešte viac podporujeme predaj a podvedomie o produktoch našich partnerov.

Ďalšie výhody outsourcingu

  • Nulová personálna agenda - zaistíme všetku personálnu a mzdovú agendu
  • Úspora režijných nákladov – všetky režijné náklady na prevádzku tímu idú na nás
  • Logistika - disponujeme vlastným vozovým parkom, zaistíme všetku logistiku
  • Kontroling/monitoring - v teréne pracujeme on-line s GPS pripojením
  • Reporting - denne reportujeme prácu jednotlivca aj skupiny