Úrazy páteře a posttraumatické stavy – Lázně Bělohrad

V lázeňském resortu Tree of Life jsme v září již po třetí organizovali dvoudenní multioborové sympozium. Hlavním tématem se tentokrát pro neurochirurgy, neurology, radiology a rehabilitační odborníky staly úrazy páteře a posttraumatické stavy. Záštitu nad sympoziem převzal prof. MUDr. Svatopluk Řehák,CSc. – přednosta neurochirurgické kliniky.

Sympozia se zúčastnilo více než 100 odborníků. Informace o nových postupech a své cenné zkušenosti předali kolegům mimo jiné prim. MUDr. Václav Málek, Ph.D., prim. doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., Doc. MUDr. Alena Kobesová a Ph.D., prim. MUDr. Tomáš Brož.

Hlavní témata sympozia

Úrazy páteře a posttraumatické stavy:

  • anatomické a radiologické aspekty úrazů páteře a míchy
  • urgentní přednemocniční a nemocniční péče
  • specifika traumat páteře v dětském a pokročilém věku
  • možnosti a limity konzervativní léčby
  • indikace mini-invazivních a otevřených výkonů
  • současný stav výzkumu reparace poškozené míchy
  • péče o pacienta na spinální jednotce
  • duševní a sociální aspekty poúrazových stavů
  • lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie

Generální partner

Hlavní partneři

Hlavní partner společenského večera

Partneři