Bolesti chrbta – Kúpele Bělohrad

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové organizuje multiodborové sympózium, ktoré sa koná 11. – 12. septembra 2014 v Lázních Bělohrad v Spa resorte Tree of Life www.treeoflife.cz.

Hlavnou témou budú Bolesti chrbta – hrudnej a bedrovej chrbtice. Týmito ťažkosťami trpí až 70% dospelej populácie a starostlivosť o týchto pacientov si vyžaduje komplexný prístup viacerých medicínskych odborov a hlavne medziodborovú spoluprácu.

Na sympóziu by sme preto radi privítali odborníkov z oblasti neurochirurgie, neurológie, rádiológie, rehabilitácie, fyzioterapie a mnohých ďalších odborov, ktoré sa starajú o pacientov s bolesťami chrbta. 

Cieľom sympózia je rozšírenie odborných pohľadov na túto veľmi zložitú biopsychosociálnu problematiku a informovať o moderných diagnostických a terapeutických možnostiach. Lekári a ostatní odborníci si v neposlednej rade odovzdajú veľmi cenné praktické skúsenosti a dúfame, že sa tiež zjednoduší ich medziodborová spolupráca.

Hlavné témy sympózia

Bolesti chrbta (hrudnej a bedrovej chrbtice):

  • etiológia
  • diagnostika
  • konzervatívna a chirurgická terapia
  • rehabilitácia a fyzioterapia
  • prevencia
  • psychologická a sociálna problematika

Prednášajúci

Prednášajúci lekári budú po potvrdení ich účasti doplnení.

Kontakt

Organizačné zabezpečenie

Ing. Silvie Hrozová

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4 

Odborné zabezpečenie (program, prednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn

T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Sokolská 581, 500 00 Hradec Králové 

Generálny partner

Hlavný partner

Partneri

Fotogaléria