Mezioborové sympozium – BOLESTI ZAD / Lázně Bělohrad / 1. - 2. 10. 2020

VII. ročník oblíbeného sympozia

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádá VII. mezioborové sympozium, které se koná 1. - 2. října 2020 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz.

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA SYMPOZIA:

Hlavním tématem VII. ročníku této odborné akce budou Bolesti zad. Těmito obtížemi trpí až 70% dospělé populace a péče o tyto pacienty vyžaduje komplexní přístup více medicínských oborů a hlavně dobře nastavenou mezioborovou spolupráci. Rádi bychom proto pozvali všechny kolegy, kteří o pacienty s bolestmi zad pečují, a to v oborech neurochirurgie, neurologie, radiologie, ortopedie, rehabilitace a fyzioterapie a praktického lékařství. Našim hlavním cílem je rozšířit odborné pohledy na tuto velmi složitou problematiku, dále informovat o moderních diagnostických a terapeutických možnostech, a v neposlední řádě předat své zkušenosti kolegům z jiných oborů a zjednodušit vzájemnou spolupráci.

Letos kromě tematických přednášek a kazuistických sdělení připravujeme také zajímavé interaktivní mezioborové panely a workshopy.

Věříme, že se nám podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia v příjemném prostředí lázeňského rezortu.

 

Doc. MUDr. Tomáš Česák, PhD.
přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Tomáš Hosszú, PhD.
zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové
Organizační výbor sympozia

Hlavní témata sympozia „Bolesti zad“ (hrudní a bederní páteře):

 • etiologie, diagnostika, konzervativní a chirurgická terapie bolesti zad
 • benefity a nedostatky miniinvazivní chirurgie páteře
 • radiologická diagnostika a miniinvazivní terapeutické zákroky
 • léčba chronické bolesti
 • bolesti zad v dětském věku, vrozené vady páteře a míchy
 • problematika FBSS – Failed Back Surgery Syndrome
 • problematika ASD – Adjacent Segment Desease (syndrom)
 • algický syndrom či nestabilita sakroiliakálního kloubu
 • role praktického lékaře a interních oborů v péči o vertebropaty
 • léčebné a preventivní protetické pomůcky
 • lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
 • duševní problematika u vertebropatů
 • resocializace, změna profesního zařazení, invalidita
 • prevence bolesti zad

Odkazy

Kontakt

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

 
 

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice 500 05 Hradec Králové

Organizační zajištění

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 50, Vestec

Mgr. Veronika Katinová
T: +420 774 799 244
E: veronika.katinova@mppromotion.cz

Generální partner