Mezioborové sympozium – Nesnáze a komplikace v péči o pacienty s onemocněním páteře / Lázně Bělohrad / 3.–4. 10. 2019

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádá VI. mezioborové sympozium, které se koná 3. - 4. října 2019 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz

ÚVODNÍ SLOVO

Letošním tématem této již tradiční odborné akce budou Nesnáze a komplikace v péči o pacienty s onemocněním páteře.

Jedná se o velmi rozmanitou a nelehkou problematiku, s níž se ve své praxi potýkáme všichni. Mezioborová spolupráce je stěžejním faktorem včasné a úspěšné léčby pacientů, a naším dlouhodobým cílem je zjednodušení této spolupráce především ve prospěch našich společných pacientů.

Rádi bychom pozvali kolegy z neurochirurgie, neurologie, ortopedie, radiologie, rehabilitace, z řad praktických lékařů, oboru fyzioterapie a mnoha dalších oborů, které o pacienty s páteřní problematikou pečují. Letos se pokusíme o zajištění dostatečného prostoru pro zajímavá kazuistická sdělení, rádi bychom poskytli všem zúčastněným prostor pro předání vlastních praktických zkušeností kolegům z jiných oborů.

Těšíme se na živé debaty jak během odborného programu, tak v kuloárech kongresu a během společenského večera.

Věříme, že se nám podaří zajistit vysokou úroveň odborné části sympozia a příjemné prostředí pro společenské okamžiky. Tímto Vás zveme k účasti a těšíme se na setkání v Lázních Bělohrad!

MUDr. Václav Málek, Ph. D.
Zástupce přednosty Neurochirurgické kliniky LFUK a
FN Hradec Králové

MUDr. Roman Kostyšyn
Neurochirurgická klinika LFUK a FN Hradec Králové
Organizační výbor sympozia

Téma sympozia: Nesnáze a komplikace v péči o pacienty s onemocněním páteře

 • podcenění role praktického lékaře a interních oborů při včasné diagnostice
 • svízel radiologické diagnostiky a miniinvazivních terapeutických zákroků
 • problematika  FBSS – Failed Back Surgery Syndrome
 • selhání stabilizačního instrumentaria
 • pooperační deformity páteře
 • pozdní indikace a složitost komplexního řešení tumorů a metastáz páteře
 • zánětlivé a infekční pooperační komplikace
 • interní perioperační komplikace, prevence, léčba následků
 • problematika ASD – Adjacent Segment Desease (syndrom)
 • léčebné a preventivní protetické pomůcky
 • lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie
 • duševní problematika u vertebropatů
 • resocializace, změna profesního zařazení, invalidita

Kontakt

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

 
 

Nadační fond pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové, Neurochirurgická klinika, Fakultní nemocnice 500 05 Hradec Králové

Organizační zajištění

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 50, Vestec

Mgr. Veronika Katinová
T: +420 774 799 244
E: veronika.katinova@mppromotion.cz

Generální partner