Promo akcie v lekárňach / M&P Promotion

Promo akcie sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako osloviť zákazníka, maximálne ho informovať o výhodách a prínosoch produktov a ako u neho vzbudiť záujem o užívanie produktu.

Zákazníci sú oslovovaní osobne a priamo a výrobok aj firmu si lepšie zapamätajú. Významne rastie šanca, že sa stanú stálymi zákazníkmi.

Promo akcie prispievajú k informovanosti lekárnikov. Príslušný produkt si lepšie zapamätajú, odlíšia ho od ostatných a budú ho aktívne ponúkať a odporúčať.

Promo akcie spoľahlivo podporujú image spoločnosti.

Promo akcie sú vysoko efektívnym marketingovým nástrojom. Naše dlhodobé praktické skúsenosti a poznatky trvalo preukazujú niekoľkonásobné navýšenie predaja produktov v deň promo akcie.

Nezáväzne sa informujte