Multioborové sympozium - Soláň 2019

Jubilejní X. ročník oblíbeného sympozia

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou MUDr. Evžen Machytka, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

X. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičním místě, v prostorách hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 18.-19. ledna 2019.

ÚVODNÍ SLOVO PREZIDENTA SYMPOZIA:

Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé a spolupracovníci,

je pro mě velkou ctí pozvat vás na jubilejní X. ročník multioborového sympózia na Soláni. Velmi rádi se opět setkáme se všemi kolegy a spolupracovníky, kteří se podílejí na společné léčbě pacientů, i s těmi, které odborný program osloví.

Pro jubilejní ročník jsme jako téma zvolili diagnostiku a léčbu bolesti zad, které jde napříč odbornostmi neurochirurgie, neurologie, radiologie a rehabilitace. Dále se budeme věnovat nových technikám v léčbě ischémie mozku a jejím dopadům na výsledky a chybět nebudou ani vária.

Abychom podtrhli praktický význam sympózia, umožníme co nejvíce prezentací kazuistik v rámci témat kongresu i v rámci várií, se zdokumentovanou dobrou nebo naopak problematickou mezioborovou spoluprací.

Hlavní témata sympozia

Prezident sympozia

  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přípravný výbor

  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
  • MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
  • Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
  • MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
  • MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D., MBA
  • Martina Hendrychová

 

 

 

Kontakt

Organizační zajištění

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.   
T:  +420 774 799 244
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, Vestec 252 50