Multiodborové sympózium - Soláň 2015

Prihlasovanie pre aktívnych účastníkov predĺžené do 15. 11. 2014!

Neurochirurgická klinika, Klinika liečebnej rehabilitácie, Rádiodiagnostický ústav Fakultnej nemocnice v Ostrave v spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA, riaditeľa Fakultnej nemocnice v Ostrave organizujú:

VI. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičnom mieste, v priestoroch Horského hotelu Soláň, sa sympózium uskutoční v dňoch 23. - 24. januára 2015.

Veľmi radi by sme pozvali kolegov neurochirurgov, rádiológov, rehabilitačných odborníkov, neurológov, reumatológov, osteológov a všetkých ostatných, ktorí budú mať záujem sa tejto akcie zúčastniť. 

Spoločne sa budú zaoberať novými poznatkami v liečbe a rehabilitácii pacientov po cievnych mozgových príhodách, netradičnými metódami rehabilitácie a miniinvazívnymi technikami v liečbe a problematikou liečby vertebrogénnych ochorení z pohľadu reumatológa a osteológa.

Tento ročník by sme radi urobili viac interaktívny a chceli by sme využiť znalosti a vedomosti nielen prednášajúcich, ale aj širokého publika. Nebránime sa preto prijať vo variách zaujímavé kazuistiky, ktoré by vyvolali viac názorovú diskusiu alebo by boli predložené na posúdenie s otázkou „ako ďalej?“ alebo „ako by ste liečili vy?“

Hlavné témy sympózia

  1. Miniinvazívne techniky chirurgickej vs. rádiologickej liečby vertebrogénnych ochorení (pre a proti)
  2. Nové poznatky v liečbe a rehabilitácii pacientov po cievnych mozgových príhodách (pre a proti)
  3. Netradičné metódy rehabilitácie (pre a proti)
  4. Problematika liečby vertebrogénnych ochorení z pohľadu reumatológa a osteológa
  5. Nebránime sa prijať vo variách ani príspevky – zaujímavé kazuistiky, ktoré by dokázali vyvolať viac názorovú diskusiu alebo by boli predložené na posúdenie s otázkou „ako ďalej?“ alebo „ako by ste liečili vy?“

Prezident sympózia

MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.

Prípravný výbor

MUDr. Tomáš Paleček,Ph.D.
MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
Doc. MUDr. Radim Lipina,Ph.D.
Martina Hendrychová

Kontakt

Organizačné zabezpečenie

Ing. Silvie Hrozová

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Hvězdova 1716/2B, 140 00 Praha 4 

Partneri

Generálny partner

Hlavný partner

Hlavný partner neurochirurgickej sekcie

Partneri

 
 
 

Fotogaléria

Exteriér

Konferenčné miestnosti

Ubytovanie

Wellness