Multiodborové neurochirurgicko – Soláň 2012

V januári 2012 sa v krásnom prostredí Beskýd, v Horskom hoteli Soláň, konal v poradí už tretí ročník neurochirurgicko-neurologicko-rádiodiagnostického sympózia. Hlavnými témami sympózia boli možnosti diagnostiky, konzervatívne, intervenčné a chirurgické liečby cievnych mozgových príhod a cervikálnej spondylogénnej myelopatie. Sympózia sa zúčastnilo viac než 120 lekárov a uskutočnilo sa celkom 38 odborných prednášok renomovaných odborníkov.

Témy sympózia

  • Súčasné možnosti diagnostiky, konzervatívne, intervenčné a chirurgické liečby cievnych mozgových príhod a cervikálnej spondylogénnej myelopatie.

Fotogaléria

Odborná časť

 

Partneri

Usporiadateľský tím

Barmanská SHOW

Ruda z Ostravy

Daniel Čech