Multioborové sympozium - Soláň 2018

Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava a pod záštitou MUDr. Svatopluka Němečka, MBA, ředitele Fakultní nemocnice v Ostravě pořádají:

IX. multioborové neurochirurgicko-radiodiagnosticko-rehabilitační sympozium.

Na tradičním místě, v prostorách hotelu Soláň, se sympozium uskuteční ve dnech 19.–20. ledna 2018.   

Pro tento ročník jsme zvolili témata degenerativního onemocnění páteře, metastatického postižení mozku a páteře a téma léčby chronické bolesti.
Téma léčby degenerativního postižení páteře je evergreenem nejen našeho sympózia, nicméně diskuze, zda a kdy zvolit chirurgickou léčbu a kdy postupovat konzervativně, je zejména ve světle neustálého rozvoje operačních metod stále aktuální.

Terapie pacientů s metastatickým postižením mozku a páteře, a zejména její indikace, vyžaduje spolupráci mnoha odborností a během sympózia bude diskutován přínos nových diagnostických i terapeutických metod.

Léčba chronické bolesti pak s oběma předchozími tématy úzce souvisí.

Témata jsou otevřeny pro široký okruh specialistů  a věřím, že přednášky předních odborníků, interaktivní diskuze a zajímavé kazuistiky  přispějí  ke zlepšení péče  o nemocné.

Hlavní témata sympozia

  • Degenerativní onemocnění páteře (konzervativní vs. operativní léčba)
  • Metastatické postižení mozku a páteře
  • Léčba chronické bolesti

Prezident sympozia

  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.

Přípravný výbor

  • Doc. MUDr. Radim Lipina, Ph.D.
  • MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
  • Doc. MUDr. Petr Krupa, CSc.
  • MUDr. Irina Chmelová, Ph.D., MBA
  • Martina Hendrychová

 

 

 

Kontakt

Organizační zajištění

Mgr. Veronika Katinová    
T:  +420 774 799 244    
E: veronika.katinova@mppromotion.cz    
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, Vestec 252 50