Neurotraumatologie a netraumatické nitrolební krvácení – Lázně Bělohrad

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o. ve spolupráci v Nadačním fondem pro rozvoj neurochirurgie v Hradci Králové pořádají mezioborové sympozium, které se koná 21. – 22. září 2017 v Lázních Bělohrad ve Spa resortu Tree of Life www.treeoflife.cz. 

Hlavním tématem bude Neurotraumatologie a netraumatické nitrolební krvácení.

Program Lázně Bělohrad 2017

Partneři sympozia

Úrazy lebky a mozku, páteře a míchy a periferních nervů jsou většinou velmi závažnými poraněními, která vyžadují vysoce kvalifikovanou a ekonomicky náročnou péči. Léčebné postupy a indikace chirurgické intervence jsou většinou zcela jasné, v některých případech ovšem musíme postup přizpůsobit konkrétní situaci, s ohledem na věk a celkový stav pacienta před úrazem a s ohledem na forenzní okolnosti. A kontroverze bohužel nejsou vzácné. V některých případech je nutno diferencovat spontánní nitrolební krvácení jako primární příčinu poruchy vědomí s následujícím pádem či dopravní nehodou. Netraumatická nitrolební krvácení jsou bohatou každodenní problematikou oboru neurochirurgie. Všechny výše zmiňované stavy vyžadují včasnou diagnostickou a terapeutickou rozvahu odborníků, bezpřekážkovou komunikaci oborů a zdravotnických zařízení, dobře koordinovanou spolupráci v rámci traumacentra či neurovaskulárního centra, s cílem poskytování nejmodernější a nejkvalitnější léčby. Problematika léčby trvalých následků u pacienta a sociální problematika následné péče o těžce poškozené a nesoběstačné pacienty taktéž vyžaduje velkou pozornost.

Rádi se setkáme na sympoziu se všemi kolegy z oborů neurochirurgie, neurologie, radiologie, traumatologie, rehabilitace a fyzioterapie, kteří se podílejí na péči o naše pacienty.

Hlavní témata sympozia

Neurotraumatologie a netraumatické nitrolební krvácení:

 

 • urgentní přednemocniční a nemocniční péče
 • radiodiagnostika a endovaskulární intervence 
 • možnosti a limity konzervativní léčby 
 • úskalí chirurgické léčby
 • rekonstrukční výkony na lebce 
 • poranění obličejového skeletu a báze lební
 • problematika chronického subdurálního hematomu
 • antikoagulace - nepřítel neurochirurga
 • perinatální neurotrauma
 • syndrom týraného dítěte v neurochirurgii
 • poranění páteře a míchy
 • možnosti léčby poranění periferních nervů
 • terminální stavy a smrt mozku
 • logopedie 
 • lázeňská léčba, rehabilitace a fyzioterapie

Kontakt

Odborné zajištění (program, přednášky)

MUDr. Roman Kostyšyn
T: +420 776 204 254
E: roman.kostysyn@seznam.cz

Nadační fond pro rozvoj Neurochirurgie v Hradci Králové 

Organizační zajištění

Mgr. Veronika Katinová
T: +420 774 799 244
E: veronika.katinova@mppromotion.cz
E: info@mppromotion.cz

MEDICAL & PHARMA PROMOTION, s.r.o.
Vídeňská 104, 252 42, Vestec