Diagnostické promoakcie v lekárňach

Promoakcie sú jedným z najúčinnejších spôsobov, ako osloviť zákazníka, maximálne ho informovať o výhodách a prínosoch produktov a ako u neho vzbudiť o produkt záujem.

Diagnostické promoakcie nie sú výnimkou. Okrem prezentácie produktov a podpory predaja majú značnú pridanú hodnotu pre zákazníka, a to diagnostiku fyziologických markerov.

  • Osloveným zákazníkom meriame krvný tlak, BMI / body mass index /, kostnú denzitu alebo zrealizujeme dermokozmetické vyšetrenie pleti a prípadné poradenstvo.
  • Diagnostiku vykonáva zdravotnícky personál, ktorý je oprávnený k tejto činnosti.
  • Zaistíme kvalitné produktové a predajné školenia promotérov.
  • Pre diagnostiku poskytujeme kvalitné moderné meracie prístroje.

Prečo zvoliť diagnostické promoakcie

  • Diagnostické promoakcie sú vo väčšej miere sústredené na edukáciu pacientov o prezentovaných produktoch.
  • Image spoločnosti podporujú ešte intenzívnejšie.
  • Získavanie nových lojálnych zákazníkov.
  • Prípadne možno spojiť s rozhovorom, získavame nové dôležité informácie.